Radio Pain De Vie:  Pratike lafwa’w nan epòk entènèt

 

Radio Pain de Vie (Radyo Pen Ki Bay Lavi) Se yon sit entènèt ki ka pèmèt moun tande an dirèk vre pawòl levanjil la: nou ka jwenn pawòl ak panse Seyè Jezikri nou an, gras a sit la, nenpòt ki kote!

Radyo sa ofri yon pwogram odyo san rete ki pral prezante nou yon seri de tèks biblik ak mizik kretyèn. N’ap ka koute radyo a an dirèk, sou entènèt ouswa dirèkteman sou telefòn selilè nou.

Radio Pain de Vie, se yon pwogram tou ki nouvo epi ki alafwa itil ansanm ak agreyab. N’ap ka koute mizik sou Radio Pain De Vie pandan n’ap fè aktivite nou yo, e n’ap ka pwofite tèks biblik ki pral bay tou. Radio Pain de Vie, byen chwazi chante avèk tèks yo pou yo apwopriye avek evènman aktyèl yo, menm jan yo konn chwazi tèks biblik pou sèvis legliz la. N’ap ka koute tout mizik kretyèn yo ki fenk soti ouswa chan desperans yo.

Radio Pain de Viese yon moman n’ap ka pataje, avèk fanmi nou, avèk zanmi nou, se yon radyo ki ap kapab fè nou reflechi sou evènman ki vinn nan lavi nou. Tande pawòl Seyè Jezikri nou an e pataje avèk nou panse nou yo sou lafwa nou ak fòs kwayans nou.

Radio Pain de Vie se yon radyo ki aksesib nenpòt ki bò, Se yonn nan pi gran avantaj li ! N’ap ka tande radyo sa ki Ayiti, lakay nou, nan Karayib yo ouswa ankò pi lwen toujou, nenpòt ki kote ou rete. Radio Pain de Vie se yon refij kè poze pou pratikan yo nan epok dijital sa! Sèl sa nou bezwen se yon òdinatè ak yon koneksyon WI-Fi pou nou kòmanse, ak yon senp klik, pran mesaj ki pral rapwoche nou de Bondye. Radyo sa se pa sèlman yon radyo, se yon vre kominote, e n’ap ka rele sou telefòn nou ouswa koute de nenpòt ki telefòn (telefòn fiks ouswa telefòn selilè) Radio Pain de Vie Kom egzanp, Nou ka konpare Radio Pain de Vie avèk Radio 4Veh, paske dènye radyo sa gen bonn referans pami radyo kretyèn yo.

Stasyon radyo sa bay gwo pawòl : pawòl sa yo se pawòl desperans, esperans sa se ak mo n’ap ka jwenn li e mo sa yo se pou limyè a yo ye. Radio Pain de Vie se yon radyo ki antre fon nan levanjil la, e avè’l n’ap ka jwenn vre kle kofrefò trezò a ! Se yon limyè ki pral soti nan radyo nou lè nou pral tande l’. Sou stasyon sa anpil ap bay sou konba spirityèl, ki ala baz lafwa kretyèn la, l’ap ka ede bon kretyen yo nan lavi yo. Konba Spirityèl la se yon konba de chak jou e se ak ti viktwa ke nou ka genyen gwo batay la ! Nan konba spirityèl sa se ak fòs demonyak Satan yo e ak sèt peche kapital yo ke n’ap goumen. Radio Pain de Vie, pral pale de pelren a, de devosyon l’, e de senbòl li.

Yon radyo ki pral nouri nanm ou: Radio Pain de Vie ofri nou plis ke yon radyo li ofri solisyon efikas pou ede nou pran yon ane sèlman pou nou li bib la. Sa li ye se yon bib elektronik ki sanble ak yon odyogid sepandan se pa nan yon mize l’ap gide nou men se nan konpreyansyon mesaj Seyè nou ke l’ap gide nou. Odyogid yo disponib nan plizyè lang : fransè, anglè, panyòl ak Kreyòl Ayisyen.

Finalman, Radio Pain de Vie ofri nou yon sit ki bay plizyè temwayaj trè enteresan sou konba spirityèl la ke nou te mansyone. N’ap ka dekouvri anpil konba ent kwayan ak Satan e ak fòs demonyak ki ap eseye opoze desten kwayan yo.