Pen ki bay lavi a Radyo se yon enstitisyon ki pa komèsyal ak ki pa Peye-. Objektif la prensipal yo, koute mwen renmen anpil, se ankouraje nou mache dwat ak Bondye. Pen nan lavi Radyo se vwa a nan sour a. Li ofri nou opòtinite pou yo kiltive lafwa nou, pandan y ap devlope yon relasyon pèsonèl avèk Jezikri, wout ki pase nan verite ak lavi. Tande chak jou yo nan estasyon an, te kapab ankouraje nou pran yon desizyon pou Jezikri nan lavi ou, paske jou sa a se menasan sou rive.

Ezekyèl 18 vèsè 21

18 v 21 lè mechan an sispann anba tout peche yo li te fè yo pou li kenbe tout lòd mwen yo, ak fè jistis ak dwat devan Bondye, Sèten l’ap viv, yo p’ap mouri.

18 v 22 tout peche l ‘ke li te komèt va vin chonje; l’ap viv, paske nan jistis la ke li te fè.

18 v 23 Ki sa mwen vle, se li ki mechan yo mouri? sèl Mèt la di. Se pa li chanje fason l ‘, li ap viv?

18 v 24 Lè vire yo mache dwat devan Bondye sa ki byen l ‘, li fè sa ki mal, ansanm ak tout vye prensip pou nonm lan mechan pou l’ viv? Sa Bondye mande l ‘yo va vin chonje, paske li te kenbe pawòl, ak peche; Se poutèt sa, l’ap mouri.

18 v 25 ou di, Sa Bondye ap fè a se pa dwat. Tande m ‘, menm moun pèp Izrayèl Èske li wout mwen ki pa dwa? Eske se pa fason ou yo pa dwat?

18 v 26 Si yon moun k’ap mache dwat vire sa ki byen l ‘, li ki mal, ak mouri pou li, li te mouri poutèt inikite nan ke li te komèt.

18 v 27 si mechan an sispann fè mechanste ak pratik li jistis ak dwat devan Bondye, l ‘ka sove lavi l’.

18 v 28 Si li louvri je l ‘, li vire do bay tout vye peche li konn fè yo Sèten l’ap viv, yo p’ap mouri.

18: 29 Pèp Izrayèl la di, Sa Bondye ap fè a se pa dwat. Èske li wout mwen ki pa dwat, nou menm moun peyi Izrayèl yo? Eske se pa fason ou yo pa dwat?

18 v 30 Se poutèt sa m’ap jije chak sa yo merite, nan nou menm moun pèp Izrayèl, Seyè a ki pale. Tounen vin jwenn Bondye, epi y’a vire kò nou ak tout vye peche ou, se konsa mechanste pa dwe lakòz nou mouri.

18 v 31 Vire do bay tout vye peche ou, fason nou te vire; Èske w se yon kè nouvo ak yon nouvo lespri. Poukisa ou pral menm moun pèp Izrayèl mouri,?

18: 32 Pou mwen pa vle lanmò a nan moun ki mouri, Mèt la di di. Convertissez- ou, konsa w’a viv.

Lik 16 Haitian Creole Version (HCV)

15 Jezi reponn yo: -Nou se yon moun ki jistifye bon devan moun, men Bondye konnen kè nou; pou sa ki se plis enpòtans nan mitan moun se devan Bondye plezi. 16 Lwa a ak liv pwofèt yo te Anvan Jan Batis; depi lè sa a se Peyi Wa ki nan Bondye t’ap mache bay mesaj, ak tout moun ap fòse tounen l ‘nan li. 17 L’ap pi fasil pou syèl la ak latè yo pase, pase sa li se yon yota nan lwa a febli.

18 -Si yon nonm kite madanm li ak marye ak yon lòt adiltè komèt, Men, moun ki marye ak yon fanm divòse soti nan mari l ‘fè adiltè. 19 Te gen yon nonm rich ki moun ki te abiye ak twal fin blan koulè wouj violèt ak twal, ak chak jou koute chè lavi. te 20 Yon mandyan yo te rele Laza kouche nan papòt nonm, kouvri ak malenng,

21 ak vle yo dwe manje ak ti kal pen yo ki te tonbe nan tablo nonm rich la; Anplis chen t’ap vin niche malenng li yo tou.

22 Pòv la vin mouri ak te pote nan zanj Bondye yo ‘mete bò kot Abraram nan syèl la. Nonm rich la mouri tou, yo antere l ‘. 23 Nan anfèr, li leve je l ‘; ak pandan y ap li te nan touman, li te wè Abraram byen lwen, ansanm ak Laza ansanm avèk li.

24 Li pran rele Abraram papa, gen pitye pou mwen non! Voye Laza nan tranpe pwent an nan dwèt li nan dlo ak frechè sou lang mwen; paske mwen ap soufri anpil nan flanm sa a.

25 Abraram reponn: Pitit mwen, sonje ke ou te resevwa bon bagay ou nan lavi ou, ansanm ak Laza sa ki mal bagay; kounye a li jwenn konsolasyon, paske ou ap soufri anpil. 26 Anplis, gen ant nou menm ak ou yon gwo diferans, se konsa ke moun ki ta pase sot isit nou la a, oswa soti nan gen nou, ka fè sa. 27 Lè sa a, li te di, Mwen sipliye ou, papa, voye l ‘ nan kay la Nou menm papa; pou Mwen gen senk frè