Nan enspirasyon an vèbal nan Bib la.

 

Deklarasyon konfyans nan Bondye nan yon sèl Bondye, p’ap janm fini an nan twa moun: Papa, Pitit ak Sentespri. Bondye sifizan konplètman nan kè l ‘ki vle di ke li soti nan okenn lòt, li fè pati pa gen yon lòt, li te fèt pa okenn lòt, epi li se pa ( pou nenpòt lòt moun. li se yon Lespri Bondye ki nan sans konplètman ase tèt li, se konsa ke li se li ki bay ke yo te, mouvman, e pou prezève tout bagay ki egziste deyò nan tèt li, yo te tèt li p’ap janm fini an, absoliman apa pou Bondye, enfini nan tout respè pyebwa byen wo, bon konprann, pouvwa, jistis, aji byen, verite, elatriye sa a gen ladan Divinite Papa a, Pitit la, ak Sentespri a, chak nan yo se yon sèl ak Bondye a menm ki moun ki se poutèt sa pa divize, men diferan de lòt moun yo pa karakteristik divès kalite li yo, Papa a ke yo te pou kont li,

Jezikri se sèl Pitit Papa a, vin ansent nan Sentespri a ak fèt nan jenn fi a Mari . Sa Jezi te kloure sou kwa, antere l ‘, li leve soti vivan nan lanmò. Li monte nan syèl la ak li chita sou bò dwat Bondye ki gen Papa a kote li plede pou nou. Tout moun peche ak vin kout nan tout bèl pouvwa Bondye epi li se ki tounen vin jwenn Bondye bay lòd Bondye a tout moun, sa yo mande pou padon pou tout peche.

Sa jistifikasyon, rejenerasyon ak nesans la nouvo yo te kwè nan li nan lanmò a nan Jezi Kris la . Nou kwè nan Sentespri a, Divinite l ‘yo, pèsonalite l’ yo, aksyon l ‘nan mond lan ak nan legliz la. Nan moman sa a nan konvèsyon, li rejenerasyon youn nan moun ki mete konfyans yo nan Kris la pou delivre ak enkòpore l ‘nan legliz la. Soti nan moman sa tou, li rete, sangtifye ak ekip la pou temwayaj la.

Nan viv apa ki vin apre nan nesans la nouvo, atravè lafwa nan san an nan Kris la; nan Pawòl Bondye a ak Sentespri a. Nou kwè ke jistifikasyon nonm lan te fèt pa favè Bondye a sèlman nan Bondye nan Jezi Kris la ak li se te resevwa sèlman te kwè nan li pèsonèl. Nou kwè nan nesesite pou tounen vin jwenn Bondye ak nouvo nesans ki mennen ale nan yon nouvo lavi nan pyete, sentete, temwen ak sèvis nan tout bèl pouvwa Bondye a pa aksyon an nan Sentespri a. Nou kwè nan finalite sali a. Nou kwè ke apa de Kris la, e ke apre lanmò, pa gen okenn delivre yo.

Sa sentete se eta a nòmal nan lavi nan chak pitit Bondye. Nan batèm dlo pa imèsyon, ak tout moun ki tounen vin jwenn Bondye yo ta dwe batize nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a. Sa geri diven se disponib nan tout, Kris la ap te bay nan Ekspyasyon an croix.Dans rezirèksyon an pati kò a, lavi etènèl pou pinisyon an mache dwat devan Bondye ak p’ap janm fini an pou enjis la; benediksyon an p’ap janm fini an nan delivre la nan prezans Bondye ansanm ak pinisyon p’ap janm fini an ak okouran de moun k’ap fè peche enpenitan, ki soti nan prezans nan Seyè a.