Sijè a otorite konstan nan Bib la: “Tout Ekriti se enspire pa Bondye ak pwofitab pou anseye, pou korije timoun ap, pou koreksyon, pou enstriksyon nan dwat devan Bondye, ki ka sèvitè Bondye a pou yo byen ekipe pou chak louvri bon . “Bib la rete youn la ak sèlman sous otorite ak sa yo ki an enspirasyon nou an. Libere de tradisyon imen, libere de valè relijye, nou gen gid ak konpa, Pawòl la p’ap janm fini an nan Bondye. Nou kwè ke Bib la se divin enspire.

Sentespri a te souverènte gouvène orijin nan ak fòmasyon nan ekri nan Liv la ki genyen li. Ekriti li rete efektivman ak otantik yo lòd fè a ekri sou Bondye. Bib la rete pou referans a Sublime, yo pèmèt yo santi nenpòt kwayans, nenpòt tradisyon, nenpòt pratik kiltirèl ak relijye yo. Li proceed otorite li yo soti nan Siprèm Bondye a, Seyè ak kreyatè nan linivè a ki ap gouvène lavi a nan kwayan a epi kenbe lafwa konstan nan egzistans la nan kretyen ak legliz evanjelik.

Jezikri: Nou kwè ke Jezikri, pitit gason a sèlman nan Bondye depi nan letènite, se medyatè a sèlman ant Bondye ak gason. Li te vini nan mitan moun, totalman gason ak konplètman Bondye, de nati li rete konplètman distenk ann inyon pafè yo nan moun l ‘yo. Li te anseye nou tout sa ki nesesè itil ak enpòtan nan delivre nou an. Li te akonpli yon fwa pou tout, ouvè ekonomize redanmsyon an nou pa bay lavi sakreman li yo sou kwa a, k ap viv ak sakrifis pafè, ou efase peche nou yo epi rekonsilye nou jwenn Papa a. Resisite ak etènèlman k ap viv avèk Papa nan syèl la nan tout bèl pouvwa li yo ak bèl.

Batèm: Nou kwè ke, kòm anseye ekri nan Liv Sakre, se kwayan a rele piblikman konfese lafwa li nan batèm. batèm nan manifeste vizib reyalite a nan travay sali a Bondye ak sendika a nan kwayan a gen Kris la nan lanmò li ak rezirèksyon. Nou kwè ke nan Nouvo Testaman an, batèm se pa imèsyon oswa Immersion nan non Papa, Pitit ak pouvwa Sentespri, ak pwozelit a, yo te admèt yo nan yon manm legliz kòm konfòme.

Manje Seyè a: Nou kwè ke Senyè a kòmande disip li yo pataje pen an ak bwè nan gode a nan manje Seyè a nan memwa nan l ‘, li anonse lanmò li jouk retounen bèl pouvwa l’ yo. Nan fè sa, yo deklare kominyon yo ansanm ak Kris la ki vivan an, yo fè yon sèl kò misterye ak yo ini youn ak lòt nan yon lespri nan amoni ak fratènite. Batèm ak manje Seyè a rete de òdonans yo ke Jezi lèg nan disip li yo. Batèm senbolize lanmò, antèman an ak rezirèksyon nan Jezi, manje Seyè a, manje Seyè a oswa kominyon se yon janm bliye ki sonje kò a sakre ak koute chè san nan Jezi ofri pou peche nou yo.

Retounen nan nan Jezi Kris la, se espwa nou an: Nou kwè ke Seyè Jezi Kris la retounen soti nan syèl la ki t’ap mache moute pou renouvèlman an nan tout bagay sa yo ak manifestasyon an plen nan travay sali a. Tout mouri a ap monte ansanm ak tout moun ap gen kont pou fè pou Bondye pou lavi l ‘. Moun ki ap kite nou jwenn moun k’ap mache dwat nan Kris la pral ale nan lavi etènèl ak lòt moun yo pinisyon p’ap janm fini an. Bondye te pwomèt yon lòt sièl ak yon lòt latè. Li ap viv kò l ‘ak pèp li a, sa a se sa nou espere.